Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Jesper Banks Vej 18
7000 Fredericia
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Morten Cederberg
75923730 / 28106124
mce@systemfrugt.dk
Webmaster
Paul Topsøe-Jensen
75940432 / 22637387
topsoe.jensen@gmail.com
Formand
Peter Thomsen
29829145 / 30730313
peter@pogl.dk

Kasserer
Else Kragelund
21214671
kasserer@kragelunds.dk
Postadresse
Else Kragelund
Ekkodalen 29
7000 Fredericia