Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Svanemøllekredsen
Klubhus
Strandvænget 65
2100 København Ø
Restaurant
Nej

Kasserer
Flemming Vornøe
20 35 15 45
flemming.vornoe@mail.tele.dk
Postadresse
Flemming Vornøe
Langkærvej 17
2720 Vanløse

Formand
Laila Hansen
38 34 03 96 / 30 66 39 38
llmhansen56@gmail.com