Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Limfjordskredsen
Klubhus
Fjordvej 1a
9640 Farsø
Restaurant
Nej

Formand
Erling Vynne
30138765 / 30138765
erling@vynne.dk
Webmaster
Erling Vynne
30138765 / 30138765
erling@vynne.dk
Turbøjekontakt
John Dam
Skrænten 9
9640 Farsø

98638558 / 40738558
knast@vip.cybercity.dk

Kapsejladskontakt
Mogens Mejlby
98638460 / 25521041
mejlby.mogens@jubii.dk
Postadresse
Poul Dalgaard
Asmildvej 24
8800 Viborg

Kasserer
Poul Dalgaard
40424924 / 40424924
p.e.dalgaard@live.dk

Sejlerskolekontakt
Dan Cort Jørgensen
98664910 / 61670787
dcj@mindgrow.dk
Sekretær
Anita Virenfeldt
98633732 / 30113732
anitavirenfeldt@gmail.com
Ungdomskontakt
Niels Østergaard
24426065 / 30686878
noe@famoestergaard.dk