Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
KDY
Klubhus
Tuborg Havnepark 15
2900 Hellerup
Restaurant
Ja

Kasserer
Kongelig Dansk Yachtklub
33 14 87 87 / 33148787
kdy@kdy.dk
Postadresse
Kongelig Dansk Yachtklub
Tuborg Havnepark 15
2900 Hellerup

Sekretær
Charlotte Nordbjærg

cno@kdy.dk

Formand
Lars Ive
39204090 / 40137007
kdy@kdy.dk
Kapsejladskontakt
Claus Ladefoged
45823756 / 30773756
ladefoged.2970@gmail.com
Ungdomskontakt
Ann-Marie Mohr
29649113
amm@kdy.dk

Ungdomskontakt
Ann-Marie Mohr
29649113
amm@kdy.dk
Havnekontakt
Kongelig Dansk Yachtklub Peter Thagaard Olesen
33 14 87 87 / 20 13 37 87
pto@kdy.dk