Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Strandparksvej 36-38
2900 Hellerup
Restaurant
Ja

Postadresse
Hellerup Sejlklub
Strandparksvej 36-38
2900 Hellerup

Kapsejladskontakt
Peter Stephensen Lübeck
30530209
lubecksejlsport@gmail.com
Formand
Marie Dela Johnsen
53317123 / 53317123
mariedelajohnsen@gmail.com

Kasserer
Bertil From
39128024 / 24678167
bf@lundbeckfonden.dk
Ungdomskontakt
Tomas Krüger Andersen
35388048 / 35388048
junior@hellerupsejlklub.dk