Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Nivå Strandpark 19, Klubhuset
2990 Nivå
Restaurant
Ja

Ungdomskontakt
Steen Buck Hansen
40 36 01 01 / 40360101
surfer@nivaabaadelaug.dk
Surfkontakt
Steen Buck Hansen
40 36 01 01 / 40360101
surfer@nivaabaadelaug.dk
Kapsejladskontakt
Christian Caspersen
49144846 / 22212246
kapsejlads@nivaabaadelaug.dk

Sejlerskolekontakt
Susanne Lykke Stegenborg
49140575 / 27584011
sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk
Kasserer
Karin Hansen
45816623 / 40312110
regnskab@nivaabaadelaug.dk
Formand
Bjørn Bakhøj
41381010 / 41381010
bjorn.olgaard@gmail.com

Ungdomskontakt
matias kann
21270795
matikann95@gmail.com
Ungdomskontakt
Jane Skjøth-Rasmussen
28570000
jane@skjoeth-rasmussen.dk