Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Havnelinien 25
3300 Frederiksværk
Restaurant
Nej

Postadresse
Frederiksværk Sejlklub
Havnelinien 25
3300 Frederiksværk

Ungdomskontakt
Christian Therp
51675402
christiantherp@gmail.com
Kasserer
Bent og Lis Bagger Sørensen

kasserer@frv-sejl.dk

Redaktør
Claus Bagger-Sørensen

mail@filmfotograf.dk
Formand
Niels Petersen
48 79 91 72 / 40 45 91 71
formand@frv-sejl.dk