Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Lynæs Havnevej 3A
3390 Hundested
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Frank Eske-Lund
39676981 / 51256981
Frank.eske.lund67@gmail.com
Sekretær
Henrik Pedersen
44988349 / 20844093
henrikped@get2net.dk
Tursejladskontakt
Poul Ingildsen
47980832 / 40898608
poul@ingildsen.dk

Kapsejladskontakt
Frederik Wedel-Heinen
23321420 / 23321420
frederik.lte@gmail.com
Postadresse
Finn Børve-Jørgensen
Frederiksværkvej 14
3390 Hundested

Formand
Finn Børve-Jørgensen
53801715 / 53801715
finn@borve.dk

Kasserer
Knud Christensen
42773920 / 42773920
knud.christensen@live.dk
Webmaster
Knold Hundested
51240864 / 51240864
knold@knolds.dk
Sejlerskolekontakt
Knold Hundested
51240864 / 51240864
knold@knolds.dk