Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus
Strandgade 12
4000 Roskilde
Restaurant
Nej

Kasserer
Roskilde Sejlklub
46 36 38 44
bogholder.roskildesejlklub@gmail.com
Postadresse
Roskilde Sejlklub
Strandgade 12
4000 Roskilde

Ungdomskontakt
Peter Schou Rugolo
21554715
psrugolo@gmail.com

Turbøjekontakt
Henning Krogh
Dunhammervej 25
4000 Roskilde

26367990
khkrogh@kabelmail.dk
Kapsejladskontakt
Poul Astrup
50417872 / 50417872
poas4000@gmail.com
Kapsejladskontakt
Hans Tønder Jensen

htj@directo.dk

Turbøjekontakt
Henning Enemark
Morbærvej 25
4000 Roskilde

22253531 / 22253531
henemark@yahoo.dk
Ungdomskontakt
Søren Kjær

mail@blueblue.dk
Formand
Morten Rytter

formand.roskildesejlklub@gmail.com

Sekretær
Henriette Theill

bogholder.roskildesejlklub@gmail.com