Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Fjordstien
4720 Præstø
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Per Vesterholm
25268200
pvras@icloud.com
Formand
Per Vesterholm
25268200
pvras@icloud.com
Bestyrelsesmedlem
Jesper Olsen

jesper@the-olsens.dk

Kasserer
Jesper Olsen

jesper@the-olsens.dk
Kapsejladskontakt
Mogens Carrebye
40504944
mcarby@dlgmail.dk
Bestyrelsesmedlem
Per Johansen
55 99 37 27
pjo@novencogroup.com

Bestyrelsesmedlem
Christian Knudsen
40 25 15 30 / 40 25 15 30
christian.knudsen@pkkaps.dk
Sejlerskolekontakt
Volmar Buhl Laustsen
27829724
volmar.buhl.laustsen@mail.dk
Bestyrelsesmedlem
Lars Rasmussen
21 43 10 34
lbrasmussen.dk@gmail.com

Webmaster
Peter Johan Nielsen
30306465 / 30306465
pjnpr@mail.tele.dk
Næstformand
Peter Johan Nielsen
30306465 / 30306465
pjnpr@mail.tele.dk
Havnekontakt
Asger Buntzen
55965733 / 40115733
hanneogasger@gmail.com

Tursejladskontakt
Tina Rasmussen

tinaerasmussen@yahoo.dk