Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østersøkredsen
Klubhus
Havkajakvej 2
2300 København S
Restaurant
Nej

Postadresse
Helgoland Surfers
Havkajakvej 2, Amager Strandpark
2300 København S

Formand
Daniel Sano Mirecki

helgolandsurfers@gmail.com
Surfkontakt
Kenneth Vandsted Nielsen

helgolandsurfers@gmail.com

Ungdomskontakt
Kenneth Vandsted Nielsen

helgolandsurfers@gmail.com
Dansk Sejlunion kontakt
Claudia Mercedes Frers

helgolandsurfers@gmail.com