Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Havnevej 4
6094 Hejls
Restaurant
Nej

Kasserer
Ole Jeppesen
91560645 / 91560645
Kasserer@hejlsmindehavn.com
Kapsejladskontakt
Ole Jeppesen
91560645 / 91560645
Kasserer@hejlsmindehavn.com
Postadresse
Bent Ole Jonsen
Æblevænget 32
6094 Hejls


Formand
Bent Ole Jonsen
75 57 47 56 / 40641215
bojonsen@privat.dk
Ungdomskontakt
Bent Ole Jonsen
75 57 47 56 / 40641215
bojonsen@privat.dk
Havnekontakt
Max Hansen
20708076
formand@hejlsmindehavn.com

Surfkontakt
Morten Sparre
24250940
morten@sparre.org
Ungdomskontakt
Morten Sparre
24250940
morten@sparre.org
Havnekontakt
Per Madsen
29 70 40 63