Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Fynskredsen
Klubhus
Næsvej 25
5610 Assens
Restaurant
Nej

Postadresse
Hans L. Petersen
Solvænget 7
5690 Tommerup

Kapsejladskontakt
Erik Kulavig
64714423 / 21226506
kulavig@sdu.dk
Turbøjekontakt
Bjarne Simonsen
Fuglebakken 37
5610 Assens

22971750 / 22971750


Formand
Lars Møller Christensen
21462693
formand@assens-sejlklub.dk
Webmaster
Kirsten Steensgaard
30236400
kirsten@mormors-blog.dk
Ungdomskontakt
Lone Storgaard
24626489
ungdom@assens-sejlklub.dk

Sekretær
Birthe Faurskov
24626489 / 24626489
sekretaer@assens-sejlklub.dk
Kasserer
Klaus Bøggild
40169410 / 40169410
kasserer@assens-sejlklub.dk