Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Fynskredsen
Klubhus
Færgevej 19
5700 Svendborg
Restaurant
Nej

Formand
Per Ingemann Nielsen
21202666 / 21202666
per-ingemann@mail.tele.dk
Postadresse
Svendborg Amatør Sejlklub
Færgevej 19
5700 Svendborg

Havnekontakt
Ole Ingemann Nielsen
62 22 24 23 / 29674918
oin@amu-fyn.dk

Webmaster
Jørn Varming
62 22 63 71 / 22 91 40 66
jorn.varming@gmail.com
Kasserer
Jørn Varming
62 22 63 71 / 22 91 40 66
jorn.varming@gmail.com
Kapsejladskontakt
Lars Bræstrup
23200347
labra1048@gmail.com

Ungdomskontakt
Kasper Lander
50241521
rcgallerikasper@live.dk