Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Kragenæsvej 86
4943 Torrig L
Restaurant
Nej

Postadresse
Flemming Caspersen
Søvængerne 28
4953 Vesterborg

Formand
Flemming Caspersen
24620442
mf.caspersen@newmail.dk
Ungdomskontakt
Jørgen Antonsen
21638024 / 21638024
annijoergen@gmail.com