Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Limfjordskredsen
Klubhus
Gl. Færgevej 30
7700 Thisted
Restaurant
Nej

Postadresse
Jette Mikkelsen
Mårbjergvej 7
7950 Erslev

Kasserer
Jette Mikkelsen

jamik@os.dk
Formand
Flemming Christensen
23320625
flch48@gmail.com

Sekretær
Poul Erik Pedersen
20752504
4us.pedersen@mail.dk
Turbøjekontakt
Søren Peter Davidsen

vildsundbaadelaug@gmail.com