Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Svanemøllekredsen
Klubhus
KØS Sejlsport
2100 København Ø
Restaurant
Nej

Kasserer
KØS Sejlsport

bestyrelsen@kossejlsport.dk
Formand
Henning Seehausen
52390400
formand@kossejlsport.dk
Ungdomskontakt
Henning Seehausen
52390400
formand@kossejlsport.dk