Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østjyllandkredsen
Klubhus
Stævnen 53
7100 Vejle
Restaurant
Nej

Sekretær
Ole Krebs
72157957 / 72157957
klubsek@snv.dk
Postadresse
Sejlklubben Neptun Vejle
Bådekajen 10-12
7100 Vejle

Sekretær
Finn Villadsen
20349905 / 20349905
finvi@outlook.dk

Webmaster
Dorthe Grue
75869100 / 30290279
blad@snv.dk
Kasserer
Ole E. Mikkelsen
42608062 / 42608062
kasserer@snv.dk
Formand
Anders Nielsen
26755101 / 26755101
formand@snv.dk

Turbøjekontakt
Anders Nielsen
26755101 / 26755101
formand@snv.dk
Sejlerskolekontakt
Svend Aage Olesen
21645934 / 21645934
sao.olesenbanden@gmail.com
Sejlerskolekontakt
Svend Aage Olesen
21645934 / 21645934
sao.olesenbanden@gmail.com

Ungdomskontakt
Lars Laursen
24485197
ungdom@snv.dk
Redaktør
Marlene Jørgensen

webmaster@snv.dk