Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Køge Bugt Kredsen
Klubhus
Hejren 24
2670 Greve
Restaurant
Nej

Kasserer
Steen Andersen

stenandersen64@gmail.com
Postadresse
Lis Knudsen
Hedelyhaven 36
2670 Greve

Formand
Lis Knudsen
31374667
gsformand@outlook.dk