Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Køge Bugt Kredsen
Klubhus
Havnevej 20
2670 Greve
Restaurant
Nej

Kasserer
Poul Bengtsen
40191880
gskasserer@outlook.dk
Formand
Lis Knudsen
31374667
gsformand@outlook.dk
Postadresse
Lis Knudsen
Hedelyhaven 36
2670 Greve