Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Limfjordskredsen
Klubhus
Sydhavnsvej 14
7700 Thisted
Restaurant
Nej

Kasserer
Poul Carl
30391313 / 30391313
poul@karlen.dk
Webmaster
Poul Carl
30391313 / 30391313
poul@karlen.dk
Ungdomskontakt
Peter Axelsen
22147210 / 22147210
Peter@thisted-sejlklub.dk

Næstformand
Peter Axelsen
22147210 / 22147210
Peter@thisted-sejlklub.dk
Postadresse
Simon Svingel Kristensen
Gundevej 16
7700 Thisted

Formand
Simon Svingel Kristensen
97 92 33 32 / 24417924
sk@sparthy.dk

Turbøjekontakt
Peter Sørensen
97925693 / 21755693
peter@s-sorensen.dk
Havnekontakt
Tina Thomsen

tt@thisted.dk
Sekretær
Carl Peter Krarup
20971544
cpk@raabys.dk

Havnekontakt
Jørgen Møller Larsen
42524557 / 42524557
sl.jml.larsen@gmail.com