Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Limfjordskredsen
Klubhus
Strandvejen 24
7800 Skive
Restaurant
Nej

Kasserer
Ulrich Predelli
97525255 / 21566915
ulrichpredelli@gmail.com
Ungdomskontakt
Philip Rohde

rohde.skive@rohde.mail.dk
Turbøjekontakt
Niels Sohn
97 52 82 01 / 29 44 50 13
nielssohn@c.dk

Postadresse
Jytte Ransborg
Fjordvej 21
7800 Skive

Ungdomskontakt
Søren Johnsen
+45 40175275 / 40175275
elite@skivesejlklub.dk
Ungdomskontakt
Niels Jørgen Hedevang
97526791 / 40592378
fam.hedevang@webspeed.dk

Formand
Ole Madsen
61940144
omm@outlook.dk