Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østjyllandkredsen
Klubhus
Skudehavnen 2A
8400 Ebeltoft
Restaurant
Nej

Kasserer
Michael Kjær Jorsal

mik@terma.com
Turbøjekontakt
Finn Fink
21216810
finnrfink@gmail.com
Formand
Hans Chr Mathiesen
42606043
elisehc@gmail.com

Ungdomskontakt
J›rgen Lindmand
30589609
joergen.lise@gmail.com
Postadresse
Finn Degnsbjerg
Skovg‘rdet 6
8400 EBELTOFT