Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østjyllandkredsen
Klubhus
Skudehavnen 2A
8400 Ebeltoft
Restaurant
Nej

Kasserer
Michael Kjær Jorsal

mik@terma.com
Postadresse
Michael Kjær Jorsal
Egsmark Høje 56
8400 Ebeltoft

Turbøjekontakt
Finn Fink
21216810
finnrfink@gmail.com

Formand
Hans Chr Mathiesen
42606043
elisehc@gmail.com
Surfkontakt
Birger Wedendahl
22569869 / 22569869
wedendahl@hotmail.com
Ungdomskontakt
Lone Bolther Rubin
24241288
lone@rubin-freelance.dk