Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østjyllandkredsen
Klubhus
Skudehavnen 2A
8400 Ebeltoft
Restaurant
Nej

Postadresse
Michael Kjær Jorsal
Egsmark Høje 56
8400 Ebeltoft

Formand
Michael Kjær Jorsal
24970583 / 24970583
kongkjaer@gmail.com
E-sejlsportskontakt
Michael Kjær Jorsal
Egsmark H›je 56
8400 EBELTOFT

24970583 / 24970583
kongkjaer@gmail.com

Turbøjekontakt
Finn Fink
21216810
finnrfink@gmail.com
Kasserer
Lars Davidsen
22334728 / 72286219
kasserer@sejlklubben-ev.dk
Ungdomskontakt
Christopher Ipsen
60146870
christopheripsen@gmail.com

Surfkontakt
Birger Wedendahl
22569869 / 22569869
wedendahl@hotmail.com