Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østjyllandkredsen
Klubhus
Skudehavnen 2A
8400 Ebeltoft
Restaurant
Nej

Postadresse
Michael Kjær Jorsal
Egsmark Høje 56
8400 Ebeltoft

Formand
Michael Kjær Jorsal
24970583 / 24970583
formand@sejlklubben-ev.dk
E-sejlsportskontakt
Michael Kjær Jorsal
Egsmark H›je 56
8400 EBELTOFT

24970583 / 24970583
formand@sejlklubben-ev.dk

Kasserer
Frank Lavrsen
86408670 / 28195772
f.lavrsen@mail.dk
Turbøjekontakt
Finn Fink
21216810
finnfink@gmail.com
Ungdomskontakt
Christopher Ipsen
60146870
cf@officelab.dk