Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østjyllandkredsen
Klubhus
Molsvej 33
8410 Rønde
Restaurant
Nej

Postadresse
Nappedam Bådelaug
Molsvej 33
8410 Rønde

Formand
Peter Storm
25715476
ulvedalsvej@yahoo.dk
Bestyrelsesmedlem
Peter Storm
25715476
ulvedalsvej@yahoo.dk

Turbøjekontakt
Peter Storm
25715476
ulvedalsvej@yahoo.dk
Sekretær
John Trolle
24609607
trolle.x102@gmail.com
Webmaster
Henning Buddig
30259822
henning@thors-web.dk

Kapsejladskontakt
Lars Foersom
30317515
sejler.lars@yahoo.dk
Næstformand
Steen Jensen
40334949
sj@vangsbovej.dk
Bestyrelsesmedlem
Jan Urskov
25572002
janu@gfforsikring.dk

Redaktør
Marianne Brenholdt

lanternen@nappedam.dk
Havnekontakt
Havnekontoret
86372089
formand@nappedam.dk
Ungdomskontakt
Lars Bjørn

jolleafdelingen@gmail.com

Kasserer
Jytte Gyldenløve
24797306
kasserer@nappedam.dk