Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Svanemøllekredsen
Klubhus
Sundkrogskaj 19
2100 København Ø
Restaurant
Nej

Havnekontakt
Havnekontakt Sejlklubben København

havnekontoret@sundkrogen.dk
Kapsejladskontakt
Erik Kragh-Hansen
4390 9394 / 21209394
bwv146@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Dan Ove Wandahl
3880 0446 / 2560 5287
dwandahl@mail.dk

Sekretær
Jens Andreas Schousboe
3975 1830 / 29220292
andreasschousboe@live.dk
Kasserer
Sten Emborg
44 98 48 34 / 50 52 92 90
stenemborg@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Henrik Bjerregaard Jensen
20895576 / 20895576
henrik@hoon.dk

Formand
Martin Frandsen

formand@sejlklubbenkbh.dk
Postadresse
Martin Frandsen
Ndr. Frihavnsgade 12 A, 3
2100 København Ø

Bestyrelsessuppleant
Jacob Rubæk Christensen
Syvens Alle 10, 4 tv
2300 København S

41222545 / 41252245
jacobrubaek2@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Ole Holm
3968 1718 / 4036 1787
dr.oleholm@gmail.com
Næstformand
Dorthe Kjerulf
2240 8531
dkjerulf@gmail.com
Sejlerskolekontakt
Jacob Hintz
3996 1104 / 4142 1915
sejlerskolen@sejlklubbenkbh.dk