Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østjyllandkredsen
Klubhus
Hattenæs 2C
8600 Silkeborg
Restaurant
Nej

Sejlerskolekontakt
Bjarne Hermannsen
29205653
sejlerskole@silkeborg-sejlklub.dk
Ungdomskontakt
Mike Jensen
27129589
unge@silkeborg-sejlklub.dk
Formand
Annette Diget
86827784 / 53544292
annettediget@gmail.com

Postadresse
Annette Diget
Aldersrovej 13
8600
8600 Silkeborg

Havnekontakt
Pernille Blom Mørch
Kvinde / 20274792
info@valdemarjensen.dk
Kasserer
Ejlert Andersen
20401310 / 20401310
kasserer@silkeborg-sejlklub.dk

Redaktør
Jens Hjorth

webmaster@silkeborg-sejlklub.dk