Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østersøkredsen
Klubhus
David Balfours Gade 1, 4
1402 København K
Restaurant
Nej

Postadresse
Asbjørn Thyssen Hansen
David Balfours Gade 1, 4.th.
1402 København K

Formand
Asbjørn Thyssen Hansen
23 96 03 75
thyssenhansen@icloud.com
Kasserer
Hans Christian Kvist Knudsen
32 95 74 66
kvist.skovsende@gmail.com