Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østjyllandkredsen
Klubhus
Præstebakken 7 B
8680 Ry
Restaurant
Nej

Formand
Anders Hedegaard

palle.almvig@gmail.com
Sekretær
Carsten Svarre

csvarrery@gmail.com
Ungdomskontakt
Niels Copeland
86891558 / 4551264040
copelandry@gmail.com

Surfkontakt
Niels Copeland
86891558 / 4551264040
copelandry@gmail.com
Kasserer
Palle Almvig
28314499
palle.almvig@gmail.com
Redaktør
Winnie Præstgaard
27287264
winnie.praestgaard@gmail.com