Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sydstævnekredsen
Klubhus
Valmuevej 10
4990 Sakskøbing
Restaurant
Nej

Formand
Flemming Møller
54 86 94 90
flemming-dorrit@mail.tele.dk
Ungdomskontakt
Flemming Møller
54 86 94 90
flemming-dorrit@mail.tele.dk
Turbøjekontakt
Jan Christensen
23250442
janchristensen51@gmail.com

Kasserer
Tonny Borre Larsen
54 70 49 74 / 24 27 60 66
dina@privat.tele.dk
Postadresse
Tonny Borre Larsen
Valmuevej 10
4990 Sakskøbing