Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Plantagevej 80 A
3460 Birkerød
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Helene Drud Madsen

Helene@birkerodsejlklub.dk
Sejlerskolekontakt
Ernest Mayer
40886483 / 40886483
ken@birkerodsejlklub.dk
Turbøjekontakt
Torben Lapp
45 81 79 42 / 23 30 79 42
formand@birkerodsejlklub.dk

Tursejladskontakt
Torben Lapp
45 81 79 42 / 23 30 79 42
formand@birkerodsejlklub.dk
Havnekontakt
Peter Person
40 41 30 48
havnefoged@birkerodsejlklub.dk
Formand
Jesper Gundborg
21614771
jgundborg@hotmail.com

Postadresse
Henrik Hamann
Keilstruplund 10
3460 Birkerød

Kasserer
Henrik Hamann
50701169
kasserer@birkerodsejlklub.dk
Webmaster
Marie Just Mikkelsen
20970763
marie@birkerodsejlklub.dk

Kapsejladskontakt
Dines Johannesen
22565756
dines_j@hotmail.com