Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Limfjordskredsen
Klubhus
Strandvejen 11
8831 Hjarbæk
Restaurant
Nej

Kasserer
Jørgen Kærsgaard
20424295
jkaersgaard@hotmail.com
Formand
Peter Blach
61 28 20 75
formand@viborgsejlklub.dk
Webmaster
Ejler Rechnagel
86624393 / 22259573
e.rechnagel@youmail.dk

Redaktør
Ejler Rechnagel
86624393 / 22259573
e.rechnagel@youmail.dk
Havnekontakt
Børge List
23392506 / 23392506
bmblist@gmail.com
Sekretær
Frank Rømer Madsen
86642235
sekretaer@viborgsejlklub.dk

Ungdomskontakt
Torben Laier

tkla@skivekommune.dk
Kapsejladskontakt
Jørgen Buus

jebuus@hotmail.com
Turbøjekontakt
Carl Jensen
Bavnevej 5
8831 Løgstrup


carlogannamarie@gmail.com

Postadresse
Viborg Sejlklub
Strandvejen 11
8831 Hjarbæk