Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østersøkredsen
Klubhus

Restaurant
Nej

Postadresse
Hans Henrik Nissen
Eremitageparken 243
.
2800 Kgs. Lyngby

Formand
Hans Henrik Nissen
0 / 51212824
hhnissen@youmail.dk
Kasserer
Eric Kenworthy
Mand / 20855561
eric@kenworthy.dk

Webmaster
Eric Kenworthy
Mand / 20855561
eric@kenworthy.dk
Redaktør
Jan Thorst
23310271 / 23310271
janthorst@dsrs.dk