Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Nordøstjysk Kreds
Klubhus
Fjordgade 11
9550 Mariager
Restaurant
Nej

Kasserer
Maria Smith Jensen
20626311
kasserer@mariager-sejlklub.dk
Webmaster
Søren Pedersen
40765200 / 40765200
webmaster@mariager-sejlklub.dk
Redaktør
Søren Pedersen
40765200 / 40765200
webmaster@mariager-sejlklub.dk

Sekretær
Annika Munk Jensen
71782637
sekretaer@mariager-sejlklub.dk
Kapsejladskontakt
Bo Michael Ravn
20818010
bomravn@mail.tele.dk
Næstformand
Curt Conradsen
23393967
naestformand@mariager-sejlklub.dk

Havnekontakt
Curt Conradsen
23393967
naestformand@mariager-sejlklub.dk
Formand
Henrik Nygaard-Pedersen
20130974
formand@mariager-sejlklub.dk