Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus

Restaurant
Nej

Sekretær
Bjarne Westerberg
40527705 / 40527705
bjarne@westerberg.it
Formand
Bjarne Westerberg
40527705 / 40527705
bjarne@westerberg.it
Kasserer
Bjarne Westerberg
40527705 / 40527705
bjarne@westerberg.it