Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Isefjordkredsen
Klubhus

Restaurant
Nej

Sekretær
Peter Jerichau
22473836
friggpost@gmail.com
Kasserer
Bjarne Westerberg
40527705 / 40527705
bjarne@westerberg.it
Formand
Bjarne Westerberg
40527705 / 40527705
bjarne@westerberg.it

Sekretær
Bjarne Westerberg
40527705 / 40527705
bjarne@westerberg.it