Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Svanemøllekredsen
Klubhus
Strandvænget 65
2100 København Ø
Restaurant
Ja

Formand
Carsten Mikkelsen
40595561
carstenmikkelsen@gmail.com
Kasserer
Dorthe Nonbo Savioli

kassereren@oesf.dk
Postadresse
Dorthe Nonbo Savioli
Klirevænget 69
2880 Bagsværd