Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
KDY
Klubhus
Tuborg Havnepark 15
2900 Hellerup
Restaurant
Ja

Kasserer
KDY kasserer
33 14 87 87 / 33148787
kdy@kdy.dk
Postadresse
KDY kasserer
Tuborg Havnepark 15
2900 Hellerup

Havnekontakt
Knut Iversen
20133787 / 33148787
tuborghavn@kdy.dk

Formand
Lars Ive
39204090 / 40137007
kdy@kdy.dk
Kapsejladskontakt
Claus Ladefoged
45823756 / 30773756
ladefoged.2970@gmail.com
Ungdomskontakt
Ann-Marie Mohr
29649113
amm@kdy.dk

Ungdomskontakt
Ann-Marie Mohr
29649113
amm@kdy.dk
Tursejladskontakt
KDY sekretariat
33148787
kdy@kdy.dk
Sejlerskolekontakt
KDY sekretariat
33148787
kdy@kdy.dk

Sekretær
KDY sekretariat
33148787
kdy@kdy.dk