Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Østersøkredsen
Klubhus
Refshalevej 200
1432 København K
Restaurant
Ja

Formand
Airo Bjarking
31319523
formand@lynetten.dk
Sejlerskolekontakt
Bodil Vestergaard
21 90 25 53
info@lynetten.dk
Havnekontakt
Søren Riis

info@lynetten.dk

Webmaster
Lars Frandsen

Larsf@kalaco.dk
Kapsejladskontakt
Rahlf Nielsen
21264323
rahlf@post6.tele.dk
Postadresse
Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200
1432 København K


Kasserer
Ulrik Holt
93932909 / 93932909
kas@lynetten.dk
Tursejladskontakt
Kristine Boesgaard
20727448 / 20727448
k.s.boesgaard@hotmail.com
Turbøjekontakt
Ole Nissen
32575778


Ungdomskontakt
Henrik Sonne
61792997
henrik0066@gmail.com