Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Nordøstjysk Kreds
Klubhus
Vestmolen 19
9990 Skagen
Restaurant
Nej

Sekretær
Michael Aen


Postadresse
Skagen Sejlklub
Ydunsvej 5
9990 Skagen

Næstformand
Ove Frederiksen
21776205 / 21776205
ohf@nordfiber.dk

Havnekontakt
Thomas Danielsen
23982150 / 23982150
2mas@skagennet.dk
Formand
John Skånberg
25 12 19 97
skaanbergjohn@gmail.com
Kasserer
Tage Rishøj
26874102
Tagerishoej@gmail.com

Webmaster
Hans-Jürgen Wagner
96790304 / 40456201
havboiskagen@mail.dk
Webmaster
Hans-Jürgen Wagner
96790304 / 40456201
havboiskagen@mail.dk