Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Limfjordskredsen
Klubhus
Vester Hærup Strandvej 32
7860 Spøttrup
Restaurant
Ja

Sekretær
Carsten Fomsgaard
60231117
sekretaer@gyldendalbaadlaug.eu
Kapsejladskontakt
Esben Madsen
29902548
leneogesben@webspeed.dk
Ungdomskontakt
Heine Munkholm
28402602
best.ungdom@gyldendalbaadlaug.eu

Formand
Martin Rosenkilde
61630870 / 61630870
formand@gyldendalbaadlaug.eu
Postadresse
Martin Rosenkilde
torsvej 121
7620 lemvig

Næstformand
Torben Marcussen
t.m@webspeed.dk / 22976305
naestformand@gyldendalbaadlaug.eu

Kasserer
Torben Marcussen
t.m@webspeed.dk / 22976305
naestformand@gyldendalbaadlaug.eu
Webmaster
Torben Marcussen
t.m@webspeed.dk / 22976305
naestformand@gyldendalbaadlaug.eu