Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Køge Bugt Kredsen
Klubhus
Hvidovre Strandvej 31
2650 Hvidovre
Restaurant
Nej

Postadresse
Hvidovre Sejlklub Suset
Strandvangsvej 7c
2650 Hvidovre

Ungdomskontakt
Svend Jørgensen
21683551 / 21683551
svend.sejler@gmail.com
Formand
Bjarne Clasen-Nyqvist
36495774 / 23424824
formanden@hvidovresejlklub.dk