Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Fynskredsen
Klubhus
Kystvej 15
5874 Hesselager
Restaurant
Nej

Formand
Olav Larsen
62 38 38 38 / 52148836
ol@oure.dk
Postadresse
Skolerne i Oures Sejlklub
Idrætsvej 1
5883 Oure

Kasserer
Skolerne i Oures Sejlklub
62 38 38 38
ol@oure.dk

E-sejlsportskontakt
Johan Søgaard Hoff
a. P. Møllersvej 15
5700 Svendborg

30626393
jho@oure.dk
Ungdomskontakt
Jesper Henriksen
23 34 70 21
jh@oure.dk