Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Køge Bugt Kredsen
Klubhus
Brøndby Havnevej 20
2650 Hvidovre
Restaurant
Nej

Havnekontakt
Dennis hauvn Andersen
21286708
tursejlads@bss.dk
Turbøjekontakt
Dennis hauvn Andersen
21286708
tursejlads@bss.dk
Tursejladskontakt
Dennis hauvn Andersen
21286708
tursejlads@bss.dk

Sejlerskolekontakt
Jørgen Søgaard Jensen
53767525
sejlerskolen@bss.dk
Formand
Hanne Vishof
30329566
formand@bss.dk
Næstformand
Ole Quitzau
23 23 23 83 / 23 23 23 83
ole@mesterpuds.dk

Sekretær
Morten Kristoffer Hansen
36473547 / 22136061
ungdom@bss.dk
Ungdomskontakt
Morten Kristoffer Hansen
36473547 / 22136061
ungdom@bss.dk
Webmaster
Morten Kristoffer Hansen
36473547 / 22136061
ungdom@bss.dk

Postadresse
Brøndby Strands Sejlklub
Brøndby Havnevej 13
2650 Hvidovre

Kasserer
Christian Paaske Jørgensen
42501618
kasserer@bss.dk
Kapsejladskontakt
Christian Paaske Jørgensen
42501618
kasserer@bss.dk

Kvindesejladsansvarlig
Sascha

female@bss.dk