Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Køge Bugt Kredsen
Klubhus
Brøndby Havnevej 20
2650 Hvidovre
Restaurant
Ja

Næstformand
Ole Quitzau
23 23 23 83 / 23 23 23 83
ole@mesterpuds.dk
Sejlerskolekontakt
Alexander Borch-Andersen
22940203 / 22940203
aba5700@gmail.com
Ungdomskontakt
Morten Kristoffer Hansen
36473547 / 22136061
mkhansen@gmail.com

Postadresse
Brøndby Strands Sejlklub
Brøndby Havnevej 20
2650 Hvidovre

Formand
Peter Bodin
60 67 08 15
pb@bss.dk
Sekretær
Peter Frederiksen
61707181 / 61707181
pf@bss.dk

Kasserer
Kim Johnsen
29210935
kasserer@bss.dk