Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Køge Bugt Kredsen
Klubhus
Vallensbæk Havnevej 1
2665 Vallensbæk Strand
Restaurant
Nej

Formand
Jens Klæbel
2524 3728
jk@vallensbaek-sejlklub.dk
Postadresse
Christian Sandersen Mørch
Batterivej 23
2730 Herlev

Sekretær
Vallensbæk Sejlklub
43 54 70 07
sekretariat@vallensbaek-sejlklub.dk

Næstformand
Henrik Mütze
2428 0601
hm@vallensbaek-sejlklub.dk
Kasserer
Carsten Adsersen
6027 8464
cad@vallensbaek-sejlklub.dk
Ungdomskontakt
Michael Krogh
31790082
michaelkroghster@gmail.com