Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Køge Bugt Kredsen
Klubhus
Vallensbæk Havnevej 1
2665 Vallensbæk Strand
Restaurant
Nej

Kasserer
Jan Strange
3630 1017 / 21493088
js@vallensbaek-sejlklub.dk
Formand
Kenneth Bøggild
25344050
kb@dskif.dk
Ungdomskontakt
Jens Jakobsen

lerke.jakobsen@mail.dk