Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Dampskibsvejen 23
7120 Vejle Ø
Restaurant
Nej

Kasserer
Ole Rud Knudsen
23648428 / 23648428
Olerud@live.dk
Surfkontakt
Vladyslav Ostermann
27505615 / 27505615
maltsevvlad@hotmail.com
Formand
Vladyslav Ostermann
27505615 / 27505615
maltsevvlad@hotmail.com