Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Lillebæltskredsen
Klubhus
Dampskibsvejen 23
7120 Vejle Ø
Restaurant
Nej

Sekretær
Kaj Adler
+4521970248
ka@vejlesurf.dk
Kasserer
Kaj Adler
+4521970248
ka@vejlesurf.dk
Webmaster
Vladyslav Ostermann
27505615 / 27505615
maltsevvlad@hotmail.com

Surfkontakt
Vladyslav Ostermann
27505615 / 27505615
maltsevvlad@hotmail.com
Formand
Vladyslav Ostermann
27505615 / 27505615
maltsevvlad@hotmail.com
Ungdomskontakt
Vladyslav Ostermann
27505615 / 27505615
maltsevvlad@hotmail.com