Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Fynskredsen
Klubhus
Kystvej 8
5300 Kerteminde
Restaurant
Nej

Formand
Mikael Andersen
22327174
mka@andersen.mail.dk
Kasserer
Martina Reintoft Rasmussen
25293747
mreintoft@hotmail.com