Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Dronninggårds Allé 124B
2840 Holte
Restaurant
Nej

Ungdomskontakt
Ulla Riber
26 15 19 61
traenerchef@yachtklubben.dk
Formand
Vacant ( Formand i Yachtklubben Furesøen)

formand@yachtklubben.dk
Bestyrelsesmedlem
Ilene Eriksen
53385383 / 53 38 53 83
ilene@yachtklubben.dk

Havnekontakt
Yachtklubben Furesøen

info@yachtklubben.dk
Postadresse
Yachtklubben Furesøen
Dronninggaardsalle 124 B
2840 Holte

Kasserer
Svend Erik Nielsen
21 64 63 73
kasserer@yachtklubben.dk

Kapsejladskontakt
Peter Salskov-Iversen
71755632 / 71755632
ps-i@live.dk
Sejlerskolekontakt
Morten Martens
41292773 / 41292773
mortenmartens61@gmail.com