Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Strandparksvej 36-38
2900 Hellerup
Restaurant
Ja

Sekretær
Marianne Andersen
20711840 / 20711840
maj@doerc.dk
Postadresse
Hellerup Sejlklub
Strandparksvej 36-38
2900 Hellerup

Sekretær
George Bry

gbsejlsport@gmail.com

Formand
Nicolaj Bjørnholm
30937193
formand@hellerupsejlklub.dk
Kapsejladskontakt
Peter Stephensen Lübeck
30530209 / +4530530209
psl@bio.aau.dk
Kasserer
Emil Kiær

kasserer@hellerupsejlklub.dk

Ungdomskontakt
Tomas Krüger Andersen
35388048 / 35388048
tka@atp.dk
Surfkontakt
Ulrich Mourier Barslev

SUP@hellerupsejlklub.dk