Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Strandparksvej 36-38
2900 Hellerup
Restaurant
Ja

Kasserer
Jakob Bejstrup Hansen
30128246
kasserer@hellerupsejlklub.dk
Webmaster
Ditlev Leth

kontor@hellerupsejlklub.dk
E-sejlsportskontakt
Christian Faber
kontor@hellerupsejlklub.dk

Sekretær
Marianne Andersen
20711840 / 20711840
maj@doerc.dk
Postadresse
Hellerup Sejlklub
Strandparksvej 36-38
2900 Hellerup

Havnekontakt
Per Heegaard
40334951 / 40334951
perheegaard@hellerupsejlklub.dk

Sekretær
George Bry

gbsejlsport@gmail.com
Formand
Nicolaj Bjørnholm
30937193
formand@hellerupsejlklub.dk
Sejlerskolekontakt
Jan Sandberg
39624048 / 29386505
sejlerskolen@hellerupsejlklub.dk

Kapsejladskontakt
Peter Stephensen Lübeck
30530209 / +4530530209
psl@bio.aau.dk
Ungdomskontakt
Tomas Krüger Andersen
35388048 / 35388048
tka@atp.dk
Kvindesejladsansvarlig
Ann Filippa Madsen
21447542 / 21447542
regatta@hellerupsejlklub.dk

Næstformand
Ann Filippa Madsen
21447542 / 21447542
regatta@hellerupsejlklub.dk
Kapsejladskontakt
Ann Filippa Madsen
21447542 / 21447542
regatta@hellerupsejlklub.dk
Surfkontakt
Ulrich Mourier Barslev

SUP@hellerupsejlklub.dk