Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Strandparksvej 36-38
2900 Hellerup
Restaurant
Ja

Postadresse
Hellerup Sejlklub
Strandparksvej 36-38
2900 Hellerup

Sekretær
George Bry

gbsejlsport@gmail.com
Sekretær
Mette Varnes Hoffgaard
39680323 / 26705923
mette@hoffgaard.net

Kapsejladskontakt
Peter Stephensen Lübeck
30530209
lubecksejlsport@gmail.com
Formand
Simon Mørup-Petersen
25309850 / 25309850
formand@hellerupsejlklub.dk
Kasserer
Emil Kiær

EFK@ATP.DK

Ungdomskontakt
Tomas Krüger Andersen
35388048 / 35388048
tka@atp.dk