Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Skovshoved Havn 7
2920 Charlottenlund
Restaurant
Ja

Sejlerskolekontakt
Sven Felding
39612216
sejlerskole@skovshovedsejlklub.dk
Ungdomskontakt
Asger Almegaard Dath
20 67 95 35
a@asgerdath.com
Kapsejladskontakt
Kim Bruhn-Petersen
40 25 05 39
formand@skovshovedsejlklub.dk

Formand
Kim Bruhn-Petersen
40 25 05 39
formand@skovshovedsejlklub.dk
Havnekontakt
Sven Bergh
sven@klint-bergh.com / 40953505
sven@klint-bergh.com
Sekretær
Flemming Hagemann
40 21 61 05
mail@skovshovedsejlklub.dk

Næstformand
Ike Houmann Nielsen
22151415 / 22151415
ikehoumann@gmail.com
Kasserer
Anders Graversen
andersgraversen@gmail.com / 61 46 29 10
kasserer@skovshovedsejlklub.dk