Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Skovshoved Havn 7
2920 Charlottenlund
Restaurant
Ja

Ungdomskontakt
Signe Schouboe

Signe@schouboe.com
Webmaster
Rene Hansen

rene@yourbusiness.dk
Sejlerskolekontakt
Sven Felding
41701769 / 39612216
sven.felding@kadk.dk

Kasserer
Peter Nielsen
26322939 / 39636252
pwn@sif.dk
Formand
Lars Marqvart Jørgensen
20461660 / 20461660
sks@marqvart.com
Sekretær
Flemming Hagemann

flemming@skovshoved-sejlklub.dk