Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Vedbæk Strandvej 356
2950 Vedbæk
Restaurant
Nej

Postadresse
Vedbæk Sejlklub
Vedbæk Strandvej 356
2950 Vedbæk

Formand
Jørgen Kjærgaard
20949584
jorgen.kjaergaard@privat.dk
Dansk Sejlunion kontakt
Jørgen Kjærgaard
20949584
jorgen.kjaergaard@privat.dk

Kasserer
Søren Anderesen
26 32 32 52.
kasserer@vedbaek-sejlklub.dk
Ungdomskontakt
Oddie Johannesen
51229956 / 51229956
oddie@oddie.dk
Sejlerskolekontakt
Karen Lyng

karen@lyng.dk