Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Nivå Strandpark 19, Klubhuset
2990 Nivå
Restaurant
Ja

Ungdomskontakt
Steen Buck Hansen
49146618
surfer@nivaabaadelaug.dk
Surfkontakt
Steen Buck Hansen
49146618
surfer@nivaabaadelaug.dk
Kasserer
Per Amby
20329339
regnskab@nivaabaadelaug.dk

Sejlerskolekontakt
Per Henning
71750101 / 71750101
sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk
Webmaster
Glen Oxfelt
61651277
webmaster@nivaabaadelaug.dk
Formand
Michael Rasmussen
2348 4247
formanden@nivaabaadelaug.dk

Kapsejladskontakt
Bjørn Ølgaard
41381010 / 41381010
kapsejlads@nivaabaadelaug.dk
Havnekontakt
Linda Krogsgaard
20828040 / 20828040
nivaahavn@fredensborg.dk