Dansk Sejlunion

Hjemmeside
Kreds
Sundkredsen
Klubhus
Strandvejen 71 C
3070 Snekkersten
Restaurant
Nej

Kapsejladskontakt
Lasse Hinke
24273254
lasse@relevans.dk
Webmaster
Christina Schmidt-Andersen

kommunikation@sssejlklub.dk
Surfkontakt
Helle Larsen

sup@sssejlklub.dk

Formand
Peter F. Sørensen
pso@stofanet.dk / 27630230
formand@sssejlklub.dk
Kasserer
John B. Olsen
25351747
kasserer@sssejlklub.dk
Sejlerskolekontakt
André Stokholm
20736342 / 20736342
andre.stokholm@gmail.com

Næstformand
Erik Magius
49703044 / 40146444
erikmagius@gmail.com
Sekretær
Erik Magius
49703044 / 40146444
erikmagius@gmail.com
Sejlerskolekontakt
Erik Magius
49703044 / 40146444
erikmagius@gmail.com

Postadresse
Snekkersten-Skotterup Sejlklub
Strandvejen 71 C
3070 Snekkersten

Ungdomskontakt
Michael Melbye

ungdom@sssejlklub.dk
Redaktør
Elisabeth Kongsdam
25110706
kommunikation@sssejlklub.dk